Coronafeirws (COVID-19): Ailddechrau gwrandawiadau llafar

Gwener 10, Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd Protocol 2A(a) ar gyfer gwrandawiadau drwy gyswllt fideo. Ewch i'r dudalen Protocolau Arfer Gorau.

Apeliadau Atebolrwydd Treth Cyngor

Gallwch apelio i'r Tribiwnlys Prisio os ydych yn credu fod swm y Dreth Gyngor mae eich Cyngor yn ei godi arnoch yn anghywir, neu na ddylid codi tâl o gwbl. Fodd bynnag, dim ond ar ôl i chi ysgrifennu at y Cyngor yngl?n â'r mater y gallwch wneud hynny.

Rhaid i chi ganiatáu dau fis i'r Cyngor ymateb i chi. Os nad ydynt yn ymateb o fewn yr amser hwn, gallwch apelio atom gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Fodd bynnag, rhaid i chi wneud hynny cyn i gyfanswm o bedwar mis fynd heibio ers i chi ysgrifennu at y Cyngor yn y lle cyntaf. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen isod i apelio atom os yw'r Cyngor wedi ysgrifennu yn ôl atoch o fewn y ddau fis ac wedi gwrthod eich cais i newid eich bil Treth Cyngor. Os ydych wedi derbyn llythyr o'r fath, gallwch apelio atom o fewn dau fis o'i dderbyn. Mae angen cynnwys copi o lythyr gwrthod y Cyngor wrth ddychwelyd y ffurflen apêl.

Ffurflen a chanllaw apelio

Ffurflen Apelio ATC

Size: 31.36 KB

Nodiadau Canllaw ar gyfer Ffurflen Apelio Atebolrwydd Treth Gyngor

Size: 207.5 KB