Gwrandawiadau Fideo

Mawrth 21, Medi 2021

Bellach mae cynadledda fideo yn ffordd arferol o fynychu gwrandawiad. Os yw'n well gennych fynychu’n bersonol, rhowch wybod i ni mewn da bryd.

Awdurdodau Bilio

Defnyddiwch y rhestr isod i ddod o hyd i’ch Awdurdod Bilio 

Awdurdod Bilio Cod CCC Rhanbarth Tribiwnlys Swyddfa Brisio URL
Caerffili 6920 Office Merthyr Tudful www.caerphilly.gov.uk
Powys 2 (Sir Faesyfed) 6853 Office Merthyr Tudful www.powys.gov.uk
Powys 3 (Brycheiniog) 6854 Office Merthyr Tudful www.powys.gov.uk
Blaenau Gwent 6910 Office Casnewydd www.blaenau-gwent.gov.uk
Sir Fynwy 6840 Office Casnewydd www.monmouthshire.gov.uk
Casnewydd 6935 Office Casnewydd www.newport.gov.uk
Torfaen 6945 Office Casnewydd www.torfaen.gov.uk
Powys 1 (Sir Drefaldwyn) 6850 Office Wrecsam www.powys.gov.uk
Conwy 6905 Office Bangor www.conwy.gov.uk
Gwynedd 6810 Office Bangor www.gwynedd.gov.uk
Ynys Môn 6805 Office Bangor www.ynysmon.gov.uk
Sir Ddinbych 6830 Office Wrecsam www.denbighshire.gov.uk
Sir y Fflint 6835 Office Wrecsam www.flintshire.gov.uk
Wrecsam 6955 Office Wrecsam www.wrexham.gov.uk
Pen-y-bont ar Ogwr 6915 Office Caerdydd www.bridgend.gov.uk
Caerdydd 6815 Office Caerdydd www.cardiff.gov.uk
Merthyr Tudful 6925 Office Merthyr Tudful www.merthyr.gov.uk
Rhondda Cynon Taf 6940 Office Caerdydd www.rhondda-cynon-taff.gov.uk
Bro Morgannwg 6950 Office Caerdydd www.valeofglamorgan.gov.uk
Sir Gaerfyrddin 1 6825 Office Caerfyrddin www.carmarthenshire.gov.uk
Sir Gaerfyrddin 2 6828 Office Caerfyrddin www.carmarthenshire.gov.uk
Ceredigion 6820 Office Caerfyrddin www.ceredigion.gov.uk
Sir Benfro 6845 Office Caerfyrddin www.pembrokeshire.gov.uk
Sir Gaerfyrddin 3 6829 Office Abertawe www.carmarthenshire.gov.uk
Castell-Nedd Port Talbot 6930 Office Abertawe www.neath-porttalbot.gov.uk
Abertawe 6855 Office Abertawe www.swansea.gov.uk