Coronafeirws (COVID-19): Canslo Gwrandawiadau Tribiwnlys

Iau 26, Mawrth 2020

Ar hyn o bryd nid oes swyddi gwag yn y Tribiwnlys Prisio Mae pob gwrandawiad tribiwnlys yn cael ei ganslo ar hyn o bryd. Bydd diweddariad ynghylch a fydd cyfarfodydd yn cael eu hailddechrau ym mis Mehefin yn cael eu postio ar y wefan hon ganol mis Mai.

Coronavirus (COVID-19) Suspension of all Tribunal Hearings

No valuation tribunal hearing are scheduled to take place throughout the months of April and May.

Hearings may resume in June, dependent upon Government advice prevailing at that time. An update will be posted on this site in due course.

Croeso i dudalennau Cymraeg gwefan Tribiwnlys Prisio Cymru

Cynhyrchwyd y tudalennau yma i hysbysu gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd sy'n defnyddio Tribiwnlys Prisio Cymru am ein nodau ac i rannu gwybodaeth ddefnyddiol.

Defnyddiwch y tudalennau yma fel canolbwynt gwybodaeth am agweddau ar y system apelio yn dilyn trosglwyddiad apêl ardrethu, treth gyngor, neu apêl atebolrwydd i'r Tribiwnlys Prisio.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau a fyddai'n gwella neu'n ehangu'r safle yma.