Gwrandawiadau Fideo

Mawrth 21, Medi 2021

Bellach mae cynadledda fideo yn ffordd arferol o fynychu gwrandawiad. Os yw'n well gennych fynychu’n bersonol, rhowch wybod i ni mewn da bryd.

Croeso i dudalennau Cymraeg gwefan Tribiwnlys Prisio Cymru

Cynhyrchwyd y tudalennau yma i hysbysu gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd sy'n defnyddio Tribiwnlys Prisio Cymru am ein nodau ac i rannu gwybodaeth ddefnyddiol.

Defnyddiwch y tudalennau yma fel canolbwynt gwybodaeth am agweddau ar y system apelio yn dilyn trosglwyddiad apêl ardrethu, treth gyngor, neu apêl atebolrwydd i'r Tribiwnlys Prisio.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau a fyddai'n gwella neu'n ehangu'r safle yma.

Mae ein Protocolau Arfer Gorau wedi'u hadolygu

Yn ddiweddar rydym wedi diwygio ein Protocolau Arfer Gorau. Ar gyfer partïon sy'n bwriadu ymddangos mewn gwrandawiad (trwy gyswllt fideo neu fel arall): ymgynghorwch â'r protocolau ar gyfer Tystiolaeth, Cynnal y Gwrandawiad, a Gwrandawiadau Fideo yn benodol.