Coronafeirws (COVID-19): Canslo Gwrandawiadau Tribiwnlys

Iau 26, Mawrth 2020

Mae pob gwrandawiad tribiwnlys yn cael ei ganslo ar hyn o bryd. Bydd diweddariad ynghylch a fydd cyfarfodydd yn cael eu hailddechrau ym mis Gorffennaf yn cael eu postio ar y wefan hon ganol mis Mehefin.

Coronafeirws (COVID-19) Atal pob Gwrandawiad Tribiwnlys

Nid oes unrhyw wrandawiadau tribiwnlys prisio wedi'u trefnu ar hyn o bryd.

Y dyddiad ailgychwyn cynharaf ar gyfer gwrandawiadau fydd wythnos olaf mis Gorffennaf. Bydd gwybodaeth bellach ynghylch a fydd gwrandawiadau yn ailgychwyn ar yr adeg hynny, yn cael ei bostio yn y fan hon ganol mis Mehefin.

Yn y cyfamser mae'r Tribiwnlys yn ymgymryd i drafod apeliadau o dan ei weithdrefnau Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ffurfiol. Dim ond pan fydd yr holl bartïon i'r apêl yn cytuno i barhau yn y modd hwn y gellir mabwysiadu'r gweithdrefnau hyn. Mae'r Tribiwnlys ar hyn o bryd yn cysylltu â phartïon lle mae'n credu y gall gyrraedd cytundeb i fabwysiadu gweithdrefnau Cynrychiolaeth Ysgrifenedig. Os hoffech setlo'ch apêl yn y modd hwn, rhowch wybod i ni a byddwn yn trafod hyn gyda chi.

E-bostiwch ni ar gohebiaethtribiwnlysprisiocymru

Croeso i dudalennau Cymraeg gwefan Tribiwnlys Prisio Cymru

Cynhyrchwyd y tudalennau yma i hysbysu gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd sy'n defnyddio Tribiwnlys Prisio Cymru am ein nodau ac i rannu gwybodaeth ddefnyddiol.

Defnyddiwch y tudalennau yma fel canolbwynt gwybodaeth am agweddau ar y system apelio yn dilyn trosglwyddiad apêl ardrethu, treth gyngor, neu apêl atebolrwydd i'r Tribiwnlys Prisio.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau a fyddai'n gwella neu'n ehangu'r safle yma.