want help others essay monthly homework calendar best site to buy essays romeo and juliet paragraphs business plan writers richmond va disscussion components of dissertation business plan writers las vegas writing the college admission essay

Coronafeirws (COVID-19): Ailddechrau gwrandawiadau llafar

Gwener 10, Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd Protocol 2A(a) ar gyfer gwrandawiadau drwy gyswllt fideo. Ewch i'r dudalen Protocolau Arfer Gorau.

Coronafeirws (COVID-19)

Gwrandawiadau trwy gyswllt fideo

Rhaid i bartïon gyflwyno eu hachosion trwy gyswllt fideo. Mae hyn yn gofyn am gyflwyno unrhyw ddeunydd ysgrifenedig sawl diwrnod cyn y gwrandawiad ei hun. Fel rheol dylid cyflwyno deunydd yn electronig. Dim ond mewn achosion eithriadol y dylid cyflwyno deunydd ar bapur. Nodwch fod yr un terfynau amser yn berthnasol i gyflwyniadau electronig a phapur (gweler Protocol 2A (a) am fanylion).

Dylid cyfeirio POB cyswllt post â'r Tribiwnlys i'n swyddfa yng Nghasnewydd. Mae deunydd a anfonir i'n swyddfeydd eraill yn destun ailgyfeirio gan y Post Brenhinol, a bydd yn destun oedi.

Tribiwnlys Prisio Cymru
22 Gold Tops
Casnewydd
NP20 4PG

Mae POB cyswllt ffôn gyda'r Tribiwnlys nawr trwy 01633 255003. Peidiwch â defnyddio unrhyw rif arall.

Ein cyswllt e-bost cyffredinol yw: gohebiaethtribiwnlysprisiocymru

Penderfynu apeliadau trwy sylwadau ysgrifenedig

Mae'r Tribiwnlys yn parhau i benderfynu apeliadau o dan ei weithdrefnau Sylwadau Ysgrifenedig ffurfiol. Mae'r gweithdrefnau hyn yn dileu'r angen am wrandawiad llafar. Fodd bynnag, dim ond pan fydd pob parti wedi gwneud cytundeb i symud ymlaen fel hyn y gellir eu cyflawni. Mae'r Tribiwnlys yn annog partïon i wneud cytundeb o'r fath lle bynnag y bo modd. Cysylltwch â'r Tribiwnlys os hoffech wybod mwy am sut mae'r gweithdrefnau hyn yn gweithredu.

Croeso i dudalennau Cymraeg gwefan Tribiwnlys Prisio Cymru

Cynhyrchwyd y tudalennau yma i hysbysu gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd sy'n defnyddio Tribiwnlys Prisio Cymru am ein nodau ac i rannu gwybodaeth ddefnyddiol.

Defnyddiwch y tudalennau yma fel canolbwynt gwybodaeth am agweddau ar y system apelio yn dilyn trosglwyddiad apêl ardrethu, treth gyngor, neu apêl atebolrwydd i'r Tribiwnlys Prisio.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau a fyddai'n gwella neu'n ehangu'r safle yma.