Beth mae'r Tribiwnlys Prisio yn ei wneud yn gryno …

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru yn gwrando ar apeliadau trethiant lleol, yn bennaf mewn perthynas â'r Dreth Gyngor ac Ardrethu Annomestig (ardrethi busnes). I gael gwybod mwy, cliciwch ar y dolenni Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn y ddewislen ar y chwith.

Newidiadau i apêl ardrethi busnes yng Nghymru …

Newidiodd y ffordd i apelio gwerth ardrethol eich eiddo ar 1 Ebrill 2023. Gwyliwch ein fideo isod am fanylion.