Gwrandawiadau Fideo

Mawrth 21, Medi 2021

Bellach mae cynadledda fideo yn ffordd arferol o fynychu gwrandawiad. Os yw'n well gennych fynychu’n bersonol, rhowch wybod i ni mewn da bryd.

Cyhoeddiadau

Adroddiad Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2020 - 2021

Size: 476.54 KB

Adroddiad Blynyddol 2019 - 2020

Size: 527 KB

Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Size: 443.36 KB

Adroddiad Blynyddol 2017 - 2018

Size: 403.93 KB

Adroddiad Blynyddol 2016 - 2017

Size: 361.17 KB

Adroddiad Blynyddol 2015 - 2016

Size: 480.05 KB

Safonau'r Gymraeg

Safonau'r Gymraeg

Size: 320.26 KB

Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg

Size: 181.67 KB

2020-21 Adroddiad Blynyddol y Gymraeg

Size: 241.57 KB

2019-20 Adroddiad Blynyddol y Gymraeg

Size: 241.46 KB

2018-19 Adroddiad Blynyddol y Gymraeg

Size: 146.05 KB

2017-18 Adroddiad Blynyddol y Gymraeg

Size: 190.34 KB

Dogfen Fframwaith

Dogfen Fframwaith

Size: 376.88 KB