Coronafeirws (COVID-19): Canslo Gwrandawiadau Tribiwnlys

Iau 26, Mawrth 2020

Ar hyn o bryd nid oes swyddi gwag yn y Tribiwnlys Prisio Mae pob gwrandawiad tribiwnlys yn cael ei ganslo ar hyn o bryd. Bydd diweddariad ynghylch a fydd cyfarfodydd yn cael eu hailddechrau ym mis Mehefin yn cael eu postio ar y wefan hon ganol mis Mai.

Dod yn Aelod TP

Pe hoffech wneud cais i fod yn aelod o’ch Tribiwnlys Prisio lleol yna dylech gwblhau'r ffurflen isod: 

Eich Manylion
R Yn nodi Maes Gofynnol