Coronafeirws (COVID-19): Ailddechrau gwrandawiadau llafar

Gwener 10, Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd Protocol 2A(a) ar gyfer gwrandawiadau drwy gyswllt fideo. Ewch i'r dudalen Protocolau Arfer Gorau.

Ein Swyddfeydd

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru wedi ei rannu’n bedwar rhanbarth

Llywydd Tribiwnlys Prisio Cymru

Llywydd Tribiwnlys Prisio Cymru yw Miss C Cobert YH

Swyddfa ein Prif Weithredwr

Lleolir ein Prif Weithredwr yn Swyddfa Ranbarthol Gogledd Cymru yng Nghyffordd Llandudno

Awdurdodau Bilio Cyfansoddiadol

Awdurdod Bilio Cod CCC Rhanbarth Tribiwnlys Swyddfa Brisio URL
Caerffili 6920 Office Merthyr Tudful www.caerphilly.gov.uk
Powys 2 (Sir Faesyfed) 6853 Office Merthyr Tudful www.powys.gov.uk
Powys 3 (Brycheiniog) 6854 Office Merthyr Tudful www.powys.gov.uk
Blaenau Gwent 6910 Office Casnewydd www.blaenau-gwent.gov.uk
Sir Fynwy 6840 Office Casnewydd www.monmouthshire.gov.uk
Casnewydd 6935 Office Casnewydd www.newport.gov.uk
Torfaen 6945 Office Casnewydd www.torfaen.gov.uk
Powys 1 (Sir Drefaldwyn) 6850 Office Wrecsam www.powys.gov.uk
Conwy 6905 Office Bangor www.conwy.gov.uk
Gwynedd 6810 Office Bangor www.gwynedd.gov.uk
Ynys Môn 6805 Office Bangor www.ynysmon.gov.uk
Sir Ddinbych 6830 Office Wrecsam www.denbighshire.gov.uk
Sir y Fflint 6835 Office Wrecsam www.flintshire.gov.uk
Wrecsam 6955 Office Wrecsam www.wrexham.gov.uk
Pen-y-bont ar Ogwr 6915 Office Caerdydd www.bridgend.gov.uk
Caerdydd 6815 Office Caerdydd www.cardiff.gov.uk
Merthyr Tudful 6925 Office Merthyr Tudful www.merthyr.gov.uk
Rhondda Cynon Taf 6940 Office Caerdydd www.rhondda-cynon-taff.gov.uk
Bro Morgannwg 6950 Office Caerdydd www.valeofglamorgan.gov.uk
Sir Gaerfyrddin 1 6825 Office Caerfyrddin www.carmarthenshire.gov.uk
Sir Gaerfyrddin 2 6828 Office Caerfyrddin www.carmarthenshire.gov.uk
Ceredigion 6820 Office Caerfyrddin www.ceredigion.gov.uk
Sir Benfro 6845 Office Caerfyrddin www.pembrokeshire.gov.uk
Sir Gaerfyrddin 3 6829 Office Abertawe www.carmarthenshire.gov.uk
Castell-Nedd Port Talbot 6930 Office Abertawe www.neath-porttalbot.gov.uk
Abertawe 6855 Office Abertawe www.swansea.gov.uk