Coronafeirws (COVID-19): Canslo Gwrandawiadau Tribiwnlys

Iau 26, Mawrth 2020

Ar hyn o bryd nid oes swyddi gwag yn y Tribiwnlys Prisio Mae pob gwrandawiad tribiwnlys yn cael ei ganslo ar hyn o bryd. Bydd diweddariad ynghylch a fydd cyfarfodydd yn cael eu hailddechrau ym mis Mehefin yn cael eu postio ar y wefan hon ganol mis Mai.

Protocolau Arfer Gorau

Llun 25, Tachwedd 2013

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru wedi datblygu cyfres o Brotocolau Arfer Gorau sy’n rhoi canllawiau manwl ynglyn â’r gweithdrefnau sy’n cael eu dilyn pan fydd yn prosesu apeliadau. Mae’r nodiadau canllaw yma ar gael i’w llwytho i lawr o’r Dudalen Protocolau Arfer Gorau.