Coronafeirws (COVID-19): Canslo Gwrandawiadau Tribiwnlys

Iau 26, Mawrth 2020

Ar hyn o bryd nid oes swyddi gwag yn y Tribiwnlys Prisio Mae pob gwrandawiad tribiwnlys yn cael ei ganslo ar hyn o bryd. Bydd diweddariad ynghylch a fydd cyfarfodydd yn cael eu hailddechrau ym mis Mehefin yn cael eu postio ar y wefan hon ganol mis Mai.

Swyddog Iaith Gymraeg

Llun 27, Gorffennaf 2015

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y cyfle gwaith uchod yn bellach wedi dod i ben. Cysylltir â phob ymgeisydd o fewn y 10 niwrnod nesaf a rhown wybod os ydym yn mynd a'r cais ymhellach neu beidio. Llawer o ddiolch i bawb sydd wedi cymryd yr amser i wenud cais.