Mae’r Adroddiad Blynyddol 2016-17 ar gael nawr

Mawrth 3, Ebrill 2018

Mae’r Adroddiad Blynyddol 2016-17 ar gael nawr

We are recruiting for a new Chief Executive and additional Tribunal Clerks

Llun 14, Tachwedd 2022

The VTW is currently recruiting a replacement Chief Executive and additional Tribunal Clerks. Please visit our Jobs Page for further details

Gwrandawiadau Fideo

Mawrth 21, Medi 2021

Bellach mae cynadledda fideo yn ffordd arferol o fynychu gwrandawiad. Os yw'n well gennych fynychu’n bersonol, rhowch wybod i ni mewn da bryd.

Mae ein Protocolau Arfer Gorau wedi'u hadolygu

Mawrth 21, Medi 2021

Yn ddiweddar rydym wedi gwneud diwygiadau bach i'n Protocolau Arfer Gorau. Mae'r prif newidiadau yn ymwneud â pharatoi dogfennaeth cyn y gwrandawiad - yn benodol, gwrandawiadau fideo.

Coronafeirws (COVID-19): Ailddechrau gwrandawiadau llafar

Gwener 10, Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd Protocol 2A(a) ar gyfer gwrandawiadau drwy gyswllt fideo. Ewch i'r dudalen Protocolau Arfer Gorau.

Coronafeirws (COVID-19): Ailddechrau gwrandawiadau llafar

Sadwrn 20, Mehefin 2020

ydym bellach yn cyhoeddi hysbysiadau clywed ar gyfer gwrandawiadau llafar ym mis Medi ymlaen. Caiff partïon eu hannog i gyflwyno eu hachosion drwy gyswllt fideo lle bynnag y bo modd.

Coronafeirws (COVID-19): Canslo Gwrandawiadau Tribiwnlys

Iau 26, Mawrth 2020

Mae pob gwrandawiad tribiwnlys yn cael ei ganslo ar hyn o bryd. Bydd diweddariad ynghylch a fydd cyfarfodydd yn cael eu hailddechrau ym mis Gorffennaf yn cael eu postio ar y wefan hon ganol mis Mehefin.

Swyddi

Llun 2, Mawrth 2020

Mae'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ein swyddi Clercod Tribiwnlys dan Hyfforddiant bellach wedi dod i ben. Cysylltir â'r ymgeiswyr a restrir ar gyfer cyfweliad erbyn 16 Mawrth.

Swyddi newydd ar-lein

Gwener 31, Ionawr 2020

Gweler y dudalen Swyddi am fanylion.

Adroddiad Blynyddol y Gymraeg 2018 - 2019

Gwener 30, Awst 2019

Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2018-19 ar gael nawr ar ein tudalen Cyhoeddiadau

Adroddiad Blynyddol y Gymraeg

Sul 30, Medi 2018

Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2017-18 ar gael nawr ar ein tudalen Cyhoeddiadau