Nodiadau Canllaw

Cliciwch ar y daflen isod yr hoffech chi ei darllen. Mae'r canllaw i'n hysbysiad o benderfyniad i'r Dreth Gyngor yn sôn am apeliadau atebolrwydd a phrisio (bandiau).

Cyngor Cyffredinol Ynglyn Ag Apelio Yn Erbyn Eich Trethi Annomestig Neu Dreth Y Cyngor
Apêl Atebolrwydd Treth Y Cyngor – Hysbysiad Cydnabod Apêl
Apeliadau Atebolrwydd Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Wrandawiad
Apeliadau Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Benderfyniad
Rhestr Brisio Treth Y Cyngor – Hysbysiad Cydnabod Apêl
Rhestr Brisio Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Wrandawiad
Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad Cydnabod Apêl
Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad o Wrandawiad
Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad o Benderfyniad
Rhestrau Ardrethu 2023 – Hysbysiad Cydnabod Apêl
Rhestrau Ardrethu 2023 – Hysbysiad Gwrandawiad
Rhestrau Ardrethu 2023 – Hysbysiad Penderfynu

Cwynion

Polisi a Gweithdrefn Cwynion
Rheoli Cysylltiadau
Gweithdrefn Cwynion Barnwrol

Odkryj nowoczesne podej?cie do handlu z Neoprofit AI, gdzie technologia spotyka efektywno??.