Gwrandawiadau Fideo

Mawrth 21, Medi 2021

Bellach mae cynadledda fideo yn ffordd arferol o fynychu gwrandawiad. Os yw'n well gennych fynychu’n bersonol, rhowch wybod i ni mewn da bryd.

Nodiadau Canllaw

Cliciwch ar y daflen isod yr hoffech chi ei darllen. Mae'r canllaw i'n hysbysiad o benderfyniad i'r Dreth Gyngor yn sôn am apeliadau atebolrwydd a phrisio (bandiau).

 

Cyngor Cyffredinol Ynglyn Ag Apelio Yn Erbyn Eich Trethi Annomestig Neu Dreth Y Cyngor

Size: 164.57 KB

Apêl Atebolrwydd Treth Y Cyngor – Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 191.67 KB

Apeliadau Atebolrwydd Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 181.45 KB

Apeliadau Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Benderfyniad

Size: 166.26 KB

Rhestr Brisio Treth Y Cyngor – Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 170.24 KB

Rhestr Brisio Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 206.72 KB

Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 173.43 KB

Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 190.08 KB

Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad o Benderfyniad

Size: 128.57 KB

Cwynion

Polisi a Gweithdrefn Cwynion

Size: 228.17 KB

Rheoli Cysylltiadau

Size: 242.89 KB