Coronafeirws (COVID-19): Ailddechrau gwrandawiadau llafar

Gwener 10, Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd Protocol 2A(a) ar gyfer gwrandawiadau drwy gyswllt fideo. Ewch i'r dudalen Protocolau Arfer Gorau.

Protocolau Arfer Gorau TPC

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru wedi datblygu cyfres o Brotocolau Arfer Gorau sy'n rhoi canllawiau manwl ynglyn â'r gweithdrefnau sy'n cael eu dilyn pan fydd yn prosesu apeliadau.

1. Cyn Y Gwrandawiad

1. Ymestyn Terfynau Amser Apêl

Size: 24.63 KB

2. Rhestr o Apelau Ardrethiant Annomestig

Size: 26.11 KB

3. Adolygiad Cyn Gwrandawiad

Size: 26.52 KB

4. Gohirio

Size: 28.79 KB

5. Cynrychiolaethau Ysgrifenedig

Size: 23.84 KB

6. Tystiolaeth

Size: 18.77 KB

7. Cyflwyno Hysbysiadau

Size: 21.58 KB

2. Y Gwrandawiad

1. Cynnal y Gwrandawiad

Size: 41.97 KB

2. Rôl y Clerc

Size: 21.94 KB

3. Absenoldeb yr Apelydd

Size: 24.8 KB

4. Gwrandawiadau Preifat

Size: 26.08 KB

5. Gwrandawiadau Fideo

Size: 103.81 KB

3. Ar ôl Y Gwrandawiad

1. Adolygiad o Benderfyniad

Size: 23.78 KB

2. Cyhoeddi Penderfyniadau

Size: 15.83 KB

4. Amrywiol

1. Cynrychiolwyr Proffesiynol

Size: 19.25 KB