Gwrandawiadau Fideo

Mawrth 21, Medi 2021

Bellach mae cynadledda fideo yn ffordd arferol o fynychu gwrandawiad. Os yw'n well gennych fynychu’n bersonol, rhowch wybod i ni mewn da bryd.

Protocolau Arfer Gorau TPC

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru wedi datblygu cyfres o Brotocolau Arfer Gorau sy'n rhoi canllawiau manwl ynglyn â'r gweithdrefnau sy'n cael eu dilyn pan fydd yn prosesu apeliadau.

1. Cyn Y Gwrandawiad

1. Ymestyn Terfynau Amser Apêl

Size: 103.02 KB

2. Rhestr o Apelau Ardrethiant Annomestig

Size: 118.27 KB

3. Adolygiad Cyn Gwrandawiad

Size: 98.16 KB

4. Gohirio

Size: 57.64 KB

5. Cynrychiolaethau Ysgrifenedig

Size: 103.07 KB

6. Tystiolaeth

Size: 136.87 KB

7. Cyflwyno Hysbysiadau

Size: 52.09 KB

2. Y Gwrandawiad

1. Cynnal y Gwrandawiad

Size: 122.7 KB

2. Rôl y Clerc

Size: 100.49 KB

3. Absenoldeb yr Apelydd

Size: 103.33 KB

4. Gwrandawiadau Preifat

Size: 131.62 KB

5. Gwrandawiadau Fideo

Size: 118.01 KB

3. Ar ôl Y Gwrandawiad

1. Adolygiad o Benderfyniad

Size: 103.74 KB

2. Cyhoeddi Penderfyniadau

Size: 83.56 KB

4. Amrywiol

1. Cynrychiolwyr Proffesiynol

Size: 91.94 KB