Coronafeirws (COVID-19): Canslo Gwrandawiadau Tribiwnlys

Iau 26, Mawrth 2020

Mae pob gwrandawiad tribiwnlys yn cael ei ganslo ar hyn o bryd. Bydd diweddariad ynghylch a fydd cyfarfodydd yn cael eu hailddechrau ym mis Gorffennaf yn cael eu postio ar y wefan hon ganol mis Mehefin.

Protocolau Arfer Gorau TPC

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru wedi datblygu cyfres o Brotocolau Arfer Gorau sy'n rhoi canllawiau manwl ynglyn â'r gweithdrefnau sy'n cael eu dilyn pan fydd yn prosesu apeliadau.

1. Cyn Y Gwrandawiad

1. Ymestyn Terfynau Amser Apêl

Size: 24.63 KB

2. Rhestr o Apelau Ardrethiant Annomestig

Size: 26.11 KB

3. Adolygiad Cyn Gwrandawiad

Size: 26.52 KB

4. Gohirio

Size: 28.79 KB

5. Cynrychiolaethau Ysgrifenedig

Size: 23.84 KB

6. Tystiolaeth

Size: 18.77 KB

7. Cyflwyno Hysbysiadau

Size: 21.58 KB

2. Y Gwrandawiad

1. Cynnal y Gwrandawiad

Size: 41.97 KB

2. Rôl y Clerc

Size: 21.94 KB

3. Absenoldeb yr Apelydd

Size: 24.8 KB

4. Gwrandawiadau Preifat

Size: 26.08 KB

3. Ar ôl Y Gwrandawiad

1. Adolygiad o Benderfyniad

Size: 23.78 KB

2. Cyhoeddi Penderfyniadau

Size: 15.83 KB

4. Amrywiol

1. Cynrychiolwyr Proffesiynol

Size: 19.25 KB