Rheolau

Mae'r cyfarwyddiadau safonol yn berthnasol i apeliadau yn erbyn Rhestr Ardrethu 2023 yn unig:

Rheolau: cyfarwyddiadau safonol

Size: 139.43 KB

Protocolau

Mae'r protocolau'n berthnasol i bob apêl arall. Maent hefyd yn berthnasol yn gyffredinol i Apelau Rhestr Ardrethu 2023, ac eithrio mewn amgylchiadau lle mae'r Rheolau uchod yn berthnasol yn lle hynny.

1. Cyn Y Gwrandawiad

1. Ymestyn Terfynau Amser Apêl

Size: 102.87 KB

2. Rhestr o Apelau Ardrethiant Annomestig

Size: 111.39 KB

3. Adolygiad Cyn Gwrandawiad

Size: 98.25 KB

4. Gohirio

Size: 72.24 KB

5. Cynrychiolaethau Ysgrifenedig

Size: 103.21 KB

6. Tystiolaeth

Size: 136.94 KB

7. Cyflwyno Hysbysiadau

Size: 51.91 KB

2. Y Gwrandawiad

1. Cynnal y Gwrandawiad

Size: 121.98 KB

2. Rôl y Clerc

Size: 100.42 KB

3. Absenoldeb yr Apelydd

Size: 103.15 KB

4. Gwrandawiadau Preifat

Size: 131.44 KB

5. Gwrandawiadau Fideo

Size: 102.94 KB

3. Ar ôl Y Gwrandawiad

1. Adolygiad o Benderfyniad

Size: 103.7 KB

2. Cyhoeddi Penderfyniadau

Size: 44.23 KB

4. Amrywiol

1. Cynrychiolwyr Proffesiynol

Size: 91.71 KB