Rheolau

Mae'r cyfarwyddiadau safonol yn berthnasol i apeliadau yn erbyn Rhestr Ardrethu 2023 yn unig:

Rheolau: cyfarwyddiadau safonol

Protocolau

Mae'r protocolau'n berthnasol i bob apêl arall. Maent hefyd yn berthnasol yn gyffredinol i Apelau Rhestr Ardrethu 2023, ac eithrio mewn amgylchiadau lle mae'r Rheolau uchod yn berthnasol yn lle hynny.

1. Cyn Y Gwrandawiad

1. Ymestyn Terfynau Amser Apêl
2. Rhestr o Apelau Ardrethiant Annomestig
3. Adolygiad Cyn Gwrandawiad
4. Gohirio
5. Cynrychiolaethau Ysgrifenedig
6. Tystiolaeth
7. Cyflwyno Hysbysiadau

2. Y Gwrandawiad

1. Cynnal y Gwrandawiad
2. Rôl y Clerc
3. Absenoldeb yr Apelydd
4. Gwrandawiadau Preifat
5. Gwrandawiadau Fideo

3. Ar ôl Y Gwrandawiad

1. Adolygiad o Benderfyniad
2. Cyhoeddi Penderfyniadau

4. Amrywiol

1. Cynrychiolwyr Proffesiynol