Swyddi newydd ar-lein

Gwener 31, Ionawr 2020

Gweler y dudalen Swyddi am fanylion.

Clercod Tribiwnlys dan Hyfforddiant

Rydym yn bwriadu penodi hyd at dri Chlerc Tribiwnlys dan Hyfforddiant. Fe'ch lleolir yn y swyddfa agosaf i'ch cyfeiriad cartref, naill ai Cyffordd Llandudno, Abertawe neu Gasnewydd, pe baech yn llwyddiannus. Nid ydym yn chwilio i benodi un swyddog i bob lleoliad. Gallai'r tri phenodiad fod yn yr un lleoliad; mae'n dibynnu'n llwyr ar safon yr ymgeiswyr. Fodd bynnag, bydd angen teithio ledled Cymru.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn raddedig (rydym yn ffafrio LLB) ac yn siaradwr Cymraeg rhugl. Rydym yn agored i amrywiaeth o gefndiroedd - ac ni fydd lefel isel o sgiliau iaith Gymraeg neu dim sgiliau o gwbl yn eich rhwystro rhag cael eich ystyried, ar yr amod eich bod yn ymgymryd i ddysgu Cymraeg. Yn bwysicach na dim, dangos eich bod yn gallu dysgu, ynghyd â pharodrwydd i ddysgu mwy, fydd yr allwedd i gais llwyddiannus.

Lawrlwythwch y pecyn cais isod - ac os ydych yn penderfynu gwneud cais, gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud hynny cyn dydd Sadwrn 29 Chwefror. Ni fydd unrhyw beth a dderbynnir y diwrnod hwnnw neu ar ôl hynny yn cael ei ystyried.

Y Pecyn Cais

Size: 181.87 KB

Ffurflen Gais

Size: 80.59 KB